Photo

Cử nhân Anh văn

Nha Trang - Khánh Hòa

– Cử nhân Anh văn

– Thích được làm công việc năng động, có sử dụng nhiều tiếng Anh

– Tin học văn phòng

– Quản trị nhân sự

– Am hiểu về thương mại điện tử

Đào tạo

2008 - 2012

Cử nhân tại Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn

Kinh nghiệm làm việc

2014 - 2015

Nhân viên tổ chức sự kiện tại Công ty tổ chức sự kiện StartNight

  • Cập nhật 2 năm trước

Liên hệ qua email với ứng cử viên này phamthimyhoa1989bt@gmail.com

Liên hệ dùng webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Private Message