Photo

Cử nhân Anh văn

Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

– Tốt nghiệm Cử nhân Anh văn

– Yêu thích công việc dịch thuật và nghiên cứu ngôn ngữ

Đào tạo

2014 - 2018

Cử nhân tại Trường Đại học Hoa sen

  • Cập nhật 2 năm trước

Liên hệ qua email với ứng cử viên này nguyenthanhhieuhcm@gmail.com

Liên hệ dùng webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Private Message