AvatarĐỗ Minh Yến đã hỏi 1 tuần trước
LoadingGhi nhớ

1, This is not the first time he has openly disagreed with the party leader. (swords)

1 Câu trả lời
AvatarVăn Kha đã trả lời 7 ngày trước
LoadingGhi nhớ

This is not the first time he has crossed swords with the party leader.