AvatarĐỗ Minh Yến đã hỏi 1 tuần trước
LoadingGhi nhớ

1, The boy was about to cry when he was reprimanded by his mother

-> The boy was on…………

1 Câu trả lời
AvatarVăn Kha đã trả lời 7 ngày trước
LoadingGhi nhớ

The boy was on the point of crying when his mother reprimanded him.