LoadingGhi nhớ
AvatarVo Thi Hoai Thu đã hỏi 11 tháng trước

The code to be executed, by the function, is placed inside curly brackets: {}Cho em hỏi, lý do gì mà \"to be executed\" có thể đứng sau \"noun\", đó là cấu trúc gì?