Lương Khắc Tốp đã hỏi 5 tháng trước
LoadingGhi nhớ

1/“When did you last sing to yourself? When did you last sing to someone else?”2/“Name three things you and the person you are talking to appear to have in common.”

1 Câu trả lời
Trần Lâm Quân đã trả lời 5 tháng trước
LoadingGhi nhớ

1 / Lần cuối bạn hát một mình là khi nào? Lần cuối cùng bạn hát cho người khác nghe là khi nào?

2 / Liệt kê ba điều bạn và người bạn đang nói chuyện có vẻ như có điểm chung.