DANH SÁCH CÂU HỎIChuyên mục: Nhờ bạn bè giải bài tậpĐáp án nào đúng hả các bạn?
AvatarBÙI LINH QUÂN đã hỏi 5 tháng trước
LoadingGhi nhớ

In , english , children …………. go to school between the ages of 6 and 18 . it is copulsory
A. should B. need C. may D. must

1 Câu trả lời
AvatarYoom H Surber đã trả lời 4 tháng trước
LoadingGhi nhớ

In England [Ở nước Anh], children [con nít] go to school [đi học] between the ages of 6 and 18 [độ tuổi từ 6-18]. It is compulsory [đấy là điều bắt buộc].

A. should [nên]

B. need [cần]

c. may [được phép]

d. must [phải] <– "bắt buộc" đi đôi với "phải làm" nên đây là đáp án