DANH SÁCH CÂU HỎIChuyên mục: Hỏi về ngữ phápHôm em có được học với người nước ngoài, người ta đưa ra vài tấm hình về từ vựng trong đó có tấm hình 1 dòng sông và ghi chữ RIVERS tại sao từ này lại có “S”
AvatarNguyễn Văn Hậu đã hỏi 2 tuần trước
1 Câu trả lời
AvatarYoom H Surber đã trả lời 2 tuần trước
LoadingGhi nhớ

rivers = các dòng sông

river = (1) dòng sông