LoadingGhi nhớ
DANH SÁCH CÂU HỎIDanh mục đơn: Hỏi về ngữ phápTại sao chữ RIVERS lại có “S”
AvatarNguyễn Văn Hậu đã hỏi 8 tháng trước

Hôm em có được học với người nước ngoài, người ta đưa ra vài tấm hình về từ vựng trong đó có tấm hình 1 dòng sông và ghi chữ RIVERS tại sao từ này lại có “S”1 câu trả lời
AvatarYoom H Surber đã trả lời 8 tháng trước

rivers = các dòng sông

river = (1) dòng sông