DANH SÁCH CÂU HỎIChuyên mục: Nhờ bạn bè giải bài tậpDùng từ gợi ý viết lại câu
AvatarĐỗ Minh Yến đã hỏi 2 tuần trước
LoadingGhi nhớ
  1. He/be/give/gold watch/recognition/his services/company.
  2. Majority / students / vote / Ms Kim / spokesperson.
2 Câu trả lời
AvatarNguyễn Nhi đã trả lời 2 tuần trước
LoadingGhi nhớ

1) He was given a gold watch in recognition of his services to the company

AvatarNguyễn Nhi đã trả lời 2 tuần trước
LoadingGhi nhớ

2) The majority of students voted for Ms. Kim as their spokesperson.