DANH SÁCH CÂU HỎIChuyên mục: Hỏi đáp khácđiền từ vào chỗ trống
AvatarPhạm Thùy Nguyên Phương đã hỏi 3 tuần trước
LoadingGhi nhớ

I play tennis from … to time

1 Câu trả lời
AvatarYoom H Surber đã trả lời 3 tuần trước
LoadingGhi nhớ

I [tôi] play tennis [đánh tennis] from … to … . [từ… tới…] (time) [thời gian]

thì bạn có thể dùng các từ chỉ thời gian như: giờ, buổi, tháng.

ex:

I play tennis from 8 AM to 9 AM.

I play tennis from morning to noon.

I (usualy) play tennis from June to July.