AvatarLê Thị lan đã hỏi 6 tháng trước
LoadingGhi nhớ

Đa số giới trẻ hiện nay đều có những phong cách lối sống riêng.có nhiều giới trẻ có phong cách lối sống cao đẹp như sống hy sinh cho người khác, sống có đạo đức, có chuẩn mực sống hòa đồng với mọi người.Nhưng bên cạnh đó, có không ít người có lối sống thực dụng, ích kỷ, sống vì lợi ích của chính mình.Họ chỉ quan tâm đến bản thân,thờ ơ với suy nghĩ của người khác và vô cảm với mọi vthứvi xung quanh

1 Câu trả lời
AvatarKim Trân đã trả lời 6 tháng trước
LoadingGhi nhớ

Nowadays, most of teenagers have their own lifestyles. A lot of teenagers have lofty lifestyles like sacrificing, helping the others, being social with other people. However, many people have pragmatic and selfish lifestyles. They just care for themselves, ignore other people’s though and everything around them.