AvatarBÙI LINH QUÂN đã hỏi 5 tháng trước
LoadingGhi nhớ

——————- to a native speaker of english ,Phuong A. Have you ever talked B. Do you ever talk C. Did you ever talk D. Are you ever taking

1 Câu trả lời
AvatarPhạm Thị Mỹ Hoa đã trả lời 5 tháng trước
LoadingGhi nhớ

Đáp án A nhé bạn