DANH SÁCH CÂU HỎIChuyên mục: Hỏi về ngữ phápCâu “The Boryeong Mud Festival is an annual festival that takes place every summer” tại sao từ takes có “s”
AvatarNguyễn Văn Hậu đã hỏi 1 tuần trước
1 Câu trả lời
AvatarYoom H Surber đã trả lời 7 ngày trước
LoadingGhi nhớ

The Boryeong Mud Festival is an annual festival that takes place every summer

câu này nói về một festival cho nên phải xài động từ cho ngôi ba [he/she/it].

động từ ngôi ba của take là takes