Quảng cáo của bạn sẽ:
  • Tiếp cận với hơn 5000 người mỗi ngày
  • Tiếp cận với từng người dùng qua email
  • Hiển thị ngẫu nhiên
  • Hiển thị hướng theo đối tượng

Chọn gói quảng cáo phù hợp với doanh nghiệp của bạn:

Gói Phổ thông

06

tháng

1.000.000 VNĐ


Quảng cáo xuất hiện trên:

Trang bài viết


Kích thước:

300 x 250Gói Doanh nghiệp

01

năm

2.000.000 VNĐ


Quảng cáo xuất hiện trên:

Trang chủ

Trang chuyên mục

Trang bài viết

Dòng thời gian


Kích thước:

1024 x 190

800 x 150

300 x 250

SALE!

Gói VIP

02

năm

4.000.000 VNĐ


Quảng cáo xuất hiện trên:

Toàn bộ các trang


Kích thước:

Theo yêu cầu

Bổ sung:

Viết bài giới thiệu về doanh nghiệp, tổ chức