• Ng Duong trở thành thành viên 1 tuần, 4 ngày trước