Danh sách các bài học:

Thi thử trắc nghiệm tiếng Anh THPT: Đề 3
(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 3 / 3 trong loạt bài Thi THPT tiếng Anh . Mỗi đề thi sẽ bao gồm 50 câu hỏi, thí sinh chọn 1 đáp án đúng cho từng câu. Thời gian làm bài là 60 phút. Sau khi nộp bài thi, ...
Xem Chi Tiết
Thi thử trắc nghiệm tiếng Anh THPT: Đề 2
(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 2 / 3 trong loạt bài Thi THPT tiếng Anh . Mỗi đề thi sẽ bao gồm 50 câu hỏi, thí sinh chọn 1 đáp án đúng cho từng câu. Thời gian làm bài là 60 phút. Sau khi nộp bài thi, ...
Xem Chi Tiết
Thi thử trắc nghiệm tiếng Anh THPT: Đề 1
(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 1 / 3 trong loạt bài Thi THPT tiếng Anh . Mỗi đề thi sẽ bao gồm 50 câu hỏi, thí sinh chọn 1 đáp án đúng cho từng câu. Thời gian làm bài là 60 phút. Sau khi nộp bài thi, ...
Xem Chi Tiết