Danh sách các bài học:

<p><span style="font-size: 14pt;"><span style="color: #800000;">Thi thử trắc nghiệm tiếng Anh THPT:</span> <span style="color: #008000;">Đề 3</span></span></p>
(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 3 / 3 trong loạt bài Thi THPT tiếng Anh . Mỗi đề thi sẽ bao gồm 50 câu hỏi, thí sinh chọn 1 đáp án đúng cho từng câu. Thời gian làm bài là 60 phút. Sau khi nộp bài thi, ...
Xem Chi Tiết
<span style="font-size: 14pt;"><span style="color: #800000;">Thi thử trắc nghiệm tiếng Anh THPT:</span> <span style="color: #008000;"><strong>Đề</strong><strong> 2</strong></span></span>
(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 2 / 3 trong loạt bài Thi THPT tiếng Anh . Mỗi đề thi sẽ bao gồm 50 câu hỏi, thí sinh chọn 1 đáp án đúng cho từng câu. Thời gian làm bài là 60 phút. Sau khi nộp bài thi, ...
Xem Chi Tiết
<span style="font-size: 14pt; color: #800000;">Thi thử trắc nghiệm tiếng Anh THPT:</span><strong><span style="font-size: 14pt; color: #008000;"> Đề 1</span></strong>
(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 1 / 3 trong loạt bài Thi THPT tiếng Anh . Mỗi đề thi sẽ bao gồm 50 câu hỏi, thí sinh chọn 1 đáp án đúng cho từng câu. Thời gian làm bài là 60 phút. Sau khi nộp bài thi, ...
Xem Chi Tiết