Phần mở đầu

Mục lục

(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 7 / 7 trong loạt bài Luyện nghe trình độ nâng cao .
Content Protection by DMCA.com
LoadingGhi nhớ

Nghe kỹ đoạn hội thoại và trả lời các câu hỏi dưới đây (không bấm xem nội dung hội thoại trước khi trả lời các câu hỏi vì như thế bạn sẽ học không hiệu quả):

1. What statement is true?

Đáp án đúng: The two people knew each other before college

2. Why is John's friend going to the registration building?

Đáp án đúng: To withdrawal out of one class

3. From this dialog which statement is true?

Đáp án đúng: John's friend has a girlfriend

4. Before being invited to a party on Saturday, what did he plan on doing?

Đáp án đúng: Rent a movie