Phần mở đầu

Mục lục

(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 6 / 7 trong loạt bài Luyện nghe trình độ nâng cao .
Content Protection by DMCA.com
LoadingGhi nhớ

Nghe kỹ đoạn hội thoại và trả lời các câu hỏi dưới đây (không bấm xem nội dung hội thoại trước khi trả lời các câu hỏi vì như thế bạn sẽ học không hiệu quả):

1. What question did Jack ask Jane?

Đáp án đúng: If smoking is allowed here

2. Why does Jack smoke?

Đáp án đúng: Because all his friends smoke and they spend a lot of time together

3. How many cigarettes does Jack smoke in a day?

Đáp án đúng: Half a pack a day

4. What is Jane trying to do in this conversation?

Đáp án đúng: To convince Jack to quit smoking