Phần mở đầu

Mục lục

(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 1 / 7 trong loạt bài Luyện nghe trình độ nâng cao .
Content Protection by DMCA.com
LoadingGhi nhớ

Nghe kỹ đoạn hội thoại và trả lời các câu hỏi dưới đây (không bấm xem nội dung hội thoại trước khi trả lời các câu hỏi vì như thế bạn sẽ học không hiệu quả):

1. What two states are the guys from?

Đáp án đúng: Texas and California

2. What year are the two students in?

Đáp án đúng: Both are freshman

3. What university are they currently at?

Đáp án đúng: Berkeley

4. What are all the majors that were brought up?

Đáp án đúng: Political Science, English Literature, and Electical Engineering