Phần mở đầu

Mục lục

(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 3 / 7 trong loạt bài Luyện nghe trình độ nâng cao .
Content Protection by DMCA.com
LoadingGhi nhớ

Nghe kỹ đoạn hội thoại và trả lời các câu hỏi dưới đây (không bấm xem nội dung hội thoại trước khi trả lời các câu hỏi vì như thế bạn sẽ học không hiệu quả):

1. Where is the conversation taking place?

Đáp án đúng: At the dormitory

2. Where is Ontario?

Đáp án đúng: In California

3. Select the statement that is true about which state this dialog is occurring?

Đáp án đúng: Not mentioned, but definitely not in California

4. From the dialog, what indicates that they will be good roommates?

Đáp án đúng: They are both night people