Phần mở đầu

Mục lục

(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 3 / 12 trong loạt bài Luyện nghe trình độ nâng cao .
Content Protection by DMCA.com
LoadingGhi nhớ

Nghe kỹ đoạn hội thoại và trả lời các câu hỏi dưới đây (không bấm xem nội dung hội thoại trước khi trả lời các câu hỏi vì như thế bạn sẽ học không hiệu quả):

1. Where is the conversation taking place?

Đúng! Sai!

Đáp án đúng: At the dormitory

2. Where is Ontario?

Đúng! Sai!

Đáp án đúng: In California

3. Select the statement that is true about which state this dialog is occurring?

Đúng! Sai!

Đáp án đúng: Not mentioned, but definitely not in California

4. From the dialog, what indicates that they will be good roommates?

Đúng! Sai!

Đáp án đúng: They are both night people

Luyện nghe trình độ nâng cao bài 3
Kết quả của bạn: Kém
Kết quả của bạn: Trung bình
Kết quả của bạn: Khá
Kết quả của bạn: Xuất sắc

Chia sẻ kết quả: