Phần mở đầu

Mục lục

(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 13 / 13 trong loạt bài Luyện nghe trình độ nâng cao .
Content Protection by DMCA.com
LoadingGhi nhớ

Nghe kỹ đoạn hội thoại và trả lời các câu hỏi dưới đây (không bấm xem nội dung hội thoại trước khi trả lời các câu hỏi vì như thế bạn sẽ học không hiệu quả):

Luyện nghe trình độ nâng cao bài 13
Luyện nghe trình độ nâng cao bài 13

1. Why did Samantha start exercising?

Đúng! Sai!

Đáp án đúng: All of the above

2. How long have they been dating?

Đúng! Sai!

Đáp án đúng: A month and a half

3. What area is the father suffering from?

Đúng! Sai!

Đáp án đúng: Stomach pains

4. What is the diagnosis that the father received from the doctors?

Đúng! Sai!

Đáp án đúng: Doctors do not know yet

Luyện nghe trình độ nâng cao bài 13
Kết quả của bạn: Kém
Kết quả của bạn: Trung bình
Kết quả của bạn: Khá
Kết quả của bạn: Xuất sắc
Bạn đã trả lời đúng tất cả câu hỏi. Kỹ năng nghe của bạn rất tốt!