Phần mở đầu

Mục lục

(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 5 / 12 trong loạt bài Luyện nghe trình độ nâng cao .
Content Protection by DMCA.com
LoadingGhi nhớ

Nghe kỹ đoạn hội thoại và trả lời các câu hỏi dưới đây (không bấm xem nội dung hội thoại trước khi trả lời các câu hỏi vì như thế bạn sẽ học không hiệu quả):

1. Where is the conversation taking place?

Đúng! Sai!

Đáp án đúng: Over the phone

2. How much is the person asking for rent?

Đúng! Sai!

Đáp án đúng: $425 a month plus half the bills

3. What concern did the person have regarding the place?

Đúng! Sai!

Đáp án đúng: The noise level

4. When do they plan on meeting?

Đúng! Sai!

Đáp án đúng: In 15 minutes

Luyện nghe trình độ nâng cao bài 5
Kết quả của bạn: Kém
Kết quả của bạn: Trung bình
Kết quả của bạn: Khá
Kết quả của bạn: Xuất sắc

Chia sẻ kết quả: