Phần mở đầu

Mục lục

(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 2 / 7 trong loạt bài Luyện nghe trình độ nâng cao .
Content Protection by DMCA.com
LoadingGhi nhớ

Nghe kỹ đoạn hội thoại và trả lời các câu hỏi dưới đây (không bấm xem nội dung hội thoại trước khi trả lời các câu hỏi vì như thế bạn sẽ học không hiệu quả):

1. Why is Jack so tired?

Đáp án đúng: He was up all night studying

2. What does cramming mean in this dialog?

Đáp án đúng: To do last minute studying

3. What subject and how many pages does one student have to write?

Đáp án đúng: 10 pages for Psychology

4. Why are they going to meet on Saturday?

Đáp án đúng: Because one student will help the other in Chemistry