Phần mở đầu

Mục lục

(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 4 / 12 trong loạt bài Luyện nghe trình độ nâng cao .
Content Protection by DMCA.com
LoadingGhi nhớ

Nghe kỹ đoạn hội thoại và trả lời các câu hỏi dưới đây (không bấm xem nội dung hội thoại trước khi trả lời các câu hỏi vì như thế bạn sẽ học không hiệu quả):

1. Why is Sara showing Jessica around?

Đúng! Sai!

Đáp án đúng: Because Sara was there first and is being friendly

2. What is one thing they have in common?

Đúng! Sai!

Đáp án đúng: They both like watching TV

3. Sara brought a TV for the room. What did Jessica bring with her?

Đúng! Sai!

Đáp án đúng: A refrigerator

4. Where is the cafeteria located?

Đúng! Sai!

Đáp án đúng: In the building

Luyện nghe trình độ nâng cao bài 4
Kết quả của bạn: Kém
Kết quả của bạn: Trung bình
Kết quả của bạn: Khá
Kết quả của bạn: Xuất sắc

Chia sẻ kết quả: