Phần mở đầu

Mục lục

(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 4 / 7 trong loạt bài Luyện nghe trình độ nâng cao .
Content Protection by DMCA.com
LoadingGhi nhớ

Nghe kỹ đoạn hội thoại và trả lời các câu hỏi dưới đây (không bấm xem nội dung hội thoại trước khi trả lời các câu hỏi vì như thế bạn sẽ học không hiệu quả):

1. Why is Sara showing Jessica around?

Đáp án đúng: Because Sara was there first and is being friendly

2. What is one thing they have in common?

Đáp án đúng: They both like watching TV

3. Sara brought a TV for the room. What did Jessica bring with her?

Đáp án đúng: A refrigerator

4. Where is the cafeteria located?

Đáp án đúng: In the building