Phần mở đầu

Mục lục

Content Protection by DMCA.com
LoadingGhi nhớ

Nghe thật kỹ đoạn hội thoại sau:

Bạn có thể nghe lại nhiều lần và trả lời các câu dưới dây:

1. Which of the following statement is true?

Đúng! Sai!

Đáp án đúng: A friend called Joanne

2. What is Joanne doing?

Đúng! Sai!

Đáp án đúng: Watching TV

3. What is the topic of discussion?

Đúng! Sai!

Đáp án đúng: Hobbies

4. What time of day is the conversation taking place?

Đúng! Sai!

Đáp án đúng: 10 am

Luyện nghe cơ bản bài 7
Kết quả của bạn: Quá tệ
Bạn cần luyện nghe nhiều hơn
Kết quả của bạn: Khá
Bạn nghe tương đối tốt
Kết quả của bạn: Tốt
Bạn đã trả lời đúng tất cả các câu. Kỹ năng nghe của bạn rất tốt !

Chia sẻ kết quả: