Phần mở đầu

Mục lục

Content Protection by DMCA.com
LoadingGhi nhớ

Hãy nghe thật kỹ đoạn Hội thoại sau:

Trả lời các câu hỏi dưới đây:

1. What does Jimmy's friend want to do later?

Đáp án đúng: Workout

2. What time do that plan on meeting?

Đáp án đúng: At 3:30

3. What did he do earlier that caused soreness in his legs?

Đáp án đúng: Played basketball

4. Where are they going to meet?

Đáp án đúng: At the gym