Phần mở đầu

Mục lục

Content Protection by DMCA.com
LoadingGhi nhớ

Hãy nghe thật kỹ đoạn Hội thoại sau:

Trả lời các câu hỏi dưới đây:

1. What does Jimmy's friend want to do later?

Đúng! Sai!

Đáp án đúng: Workout

2. What time do that plan on meeting?

Đúng! Sai!

Đáp án đúng: At 3:30

3. What did he do earlier that caused soreness in his legs?

Đúng! Sai!

Đáp án đúng: Played basketball

4. Where are they going to meet?

Đúng! Sai!

Đáp án đúng: At the gym

Luyện nghe cơ bản bài 11
Kết quả của bạn: Kém
Bạn nghe kém, cần luyện tập nhiều hơn!
Kết quả của bạn: Khá
Bạn nghe khá tốt
Kết quả của bạn: Tốt
Bạn đã trả lời đúng tất cả các câu, bạn nghe rất tốt!

Chia sẻ kết quả: