Phần mở đầu

Mục lục

(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 1 / 34 trong loạt bài Luyện nghe cơ bản .
Content Protection by DMCA.com
LoadingGhi nhớ

Đầu tiên hãy nghe đoạn hội thoại sau:

Trả lời các câu trắc nghiệm sau:

1. What movie do these people plan on watching?

Đúng! Sai!

Đáp án đúng: Lord of the Rings

2. When do they plan on watching the movie?

Đúng! Sai!

Đáp án đúng: Tomorrow

3. Where do they plan on meeting?

Đúng! Sai!

Đáp án đúng: At the subway entrance

4. What time do they plan on meeting?

Đúng! Sai!

Đáp án đúng: At one o'clock

Luyện nghe cơ bản bài 1
Kết quả của bạn: quá tệ
Bạn cần phải cải thiện nhiều hơn kỹ năng nghe
Kết quả của bạn: Khá
Kỹ năng nghe của bạn tương đối tốt
Kết quả của bạn: Tốt
Kỹ năng nghe của bạn rất tốt

Chia sẻ kết quả: