Bài tập dịch Anh – Việt số 6 (phần tiếp theo): Bạn tự làm lấy

(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 18 / 19 trong loạt bài Luyện dịch Anh - Việt . Bài tập dịch Do-it-yourself Bạn tự làm lấy Some people would say ...
Xem Chi Tiết

Bài tập dịch Anh – Việt số 6 (phần đầu): Thái độ của người Mỹ đối với lao động chân tay

(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 17 / 19 trong loạt bài Luyện dịch Anh - Việt . Bài tập dịch The American Attitude Toward Manual Labor Thái độ của ...
Xem Chi Tiết

Bài tập dịch Anh – Việt số 5 (phần cuối): mở rộng nghĩa và thêm từ ngữ

(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 16 / 19 trong loạt bài Luyện dịch Anh - Việt . Trong các bài trước, chúng ta đã tìm hiểu vấn đề về ...
Xem Chi Tiết

Bài tập dịch Anh – Việt số 5 (phần tiếp theo): Entrepreneur

(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 15 / 19 trong loạt bài Luyện dịch Anh - Việt . Luyện dịch Anh – Việt online. Website cung cấp các bài học, ...
Xem Chi Tiết

Bài tập dịch Anh – Việt số 5 (phần đầu): Henry Ford và xe hơi Mỹ

(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 14 / 19 trong loạt bài Luyện dịch Anh - Việt . Cũng giống như các phần luyện dịch Anh – Việt khác trên ...
Xem Chi Tiết

Bài tập dịch Anh – Việt số 4 (phần cuối): Dịch nghĩa một cách thích hợp

(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 13 / 19 trong loạt bài Luyện dịch Anh - Việt . Translating Meaning in a Appropriate Manner – Dịch nghĩa một cách thích ...
Xem Chi Tiết

Bài tập dịch Anh – Việt số 4 (phần tiếp theo): Nhà nước Phúc lợi

(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 12 / 19 trong loạt bài Luyện dịch Anh - Việt .  BÀI TẬP DỊCH The Welfare State Nhà nước Phúc lợi Every British ...
Xem Chi Tiết

Bài tập dịch Anh – Việt số 4 (phần đầu): Shakespeare

(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 11 / 19 trong loạt bài Luyện dịch Anh - Việt . Bài tập dịch Shakespeare Shakespeare For any Englishman, there can never be ...
Xem Chi Tiết

Bài tập dịch Anh – Việt số 3 (phần cuối): Dịch các cụm phân từ được dùng làm thuộc ngữ

(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 10 / 19 trong loạt bài Luyện dịch Anh - Việt . I) Dịch các cụm phân từ được dùng làm thuộc ngữ thành ...
Xem Chi Tiết

Bài tập dịch Anh – Việt số 3 (phần tiếp theo): Thị trường Chứng khoán

(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 9 / 19 trong loạt bài Luyện dịch Anh - Việt . Bài tập dịch   The Stock Exchange Thị trường Chứng khoán While ...
Xem Chi Tiết