(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 13 / 19 trong loạt bài Luyện dịch Anh - Việt .
Content Protection by DMCA.com
LoadingGhi nhớ

Translating Meaning in a Appropriate Manner – Dịch nghĩa một cách thích hợp

Khi dịch, cần căn cứ ý nghĩa của câu gốc để tìm từ ngữ diễn đạt tương ứng trong tiếng Việt chứ không nên vội vàng dùng từ tương đương thường gặp nhất. Xét các ví dụ sau được lấy từ bài văn:

Thay đổi cách diễn đạt

Động từ suggest trong câu Only one name can possibly suggest itself to him: that of William Shakespeare có nghĩa là come to somebody’s mind, occur to somebody gợi lên, nảy ra. Trong các câu sau đây, suggest cũng có nghĩa như vậy:

1) Remnants of broken walls are enough to suggest the splendor of the ancient building.

Những dấu tích của các bức tường đổ nát đủ để gợi lên sự tráng lệ của tòa nhà cổ xưa.

2) The sight of the birds suggested a new idea for flying machines.

Quang cảnh của các chú chim đã làm nảy ra một ý tưởng mới về những chiếc máy bay.

3) I tried to think what could have happened, but nothing suggested itself.

Tôi cố nghĩ xem chuyện gì có thể đã xảy ra, nhưng không hề có manh mối gì cả.

Căn cứ theo nghĩa này của suggest, chúng ta có thể dùng mẫu câu làm cho ai nhớ ra/ nghĩ đến để dịch câu được nhắc đến ở trước “Chỉ có một cái tên có thể gợi nhớ đến người đó: đó chính là William Shakespeare”.