Phần mở đầu

Mục lục

(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 12 / 12 trong loạt bài Bài tập dịch Việt - Anh .
Content Protection by DMCA.com
LoadingGhi nhớ

 

1. Nếu trong những năm 1989, 1990, 1991 người Việt Nam từ Đông Đức phải chán nản quay trở về quê hương, bỏ lại phía sau các hợp đồng dở dang, thì năm nay vào tháng 7 năm 1993 người Đức không quên trách nhiệm của mình với những người đã sang lao động ở nước họ.
2. Người Đức dành một chương trình cho những người tờ Đức trở về để giúp đỡ họ về tài chánh, giáo dục và đào tạo.
3. Chương trình giúp đỡ người Việt Nam tờ Đức trở về như sau:

– Cung cấp vốn tín dụng để lập nghiệp, kể cả khả năng được hưởng bảo lãnh.

– Trợ cấp giai đoạn đầu cho những người được đào tạo.

– Trợ cấp lương cho các lực lượng chuyên môn và cán bộ quản lý đã về nước, cũng như trợ cấp tài chánh, trang thiết bị cho các chỗ làm việc phù hợp với trình độ đào tạo và chuyên môn hóa.

4. Chương trình trợ cấp này đã mang lại rất nhiều điều kiện thuận lợi.
5. Điều lợi đầu tiên là giúp vốn cho những người trở về với lãi suất thấp (1,2% tháng).
6. Với sự giúp đỡ này, những người được trợ giúp đã tự tin và “dám nghĩ, dám làm kinh tế”.
7. Chương trình này được thực hiện tạo ra một loạt các cơ sở sản xuất, kinh doanh từ nhỏ đến lớn (tùy khả năng của mỗi người) và kéo theo các lao động khác cũng được sử dụng.
8. Chương trình được tiến hành như sau :

– Mở các khóa đào tạo doanh nghiệp.

– Mở các khóa đào tạo lại nghề nghiệp và bổ túc trình độ.

9. Cho đến nay, chương trình này đã hoạt động được 5 tháng.
10. Quỹ tín dụng hiện đang dành cho chương trình này 6 triệu DM (phía Đức đóng góp 5 triệu DM, phía Việt Nam góp 1 triệu DM).
11. Hiện nay hai bên đang đàm phán để mở rộng tín dụng.
12. Chương trình này đóng góp vào công cuộc phát triển nền kinh tế Việt Nam, làm tăng thêm tình hữu nghị và đoàn kết giữa hai nước Việt – Đức.