Phần mở đầu

Mục lục

(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 17 / 19 trong loạt bài Luyện dịch Anh - Việt .
Content Protection by DMCA.com
LoadingGhi nhớ

Bài tập dịch

The American Attitude Toward Manual Labor

Thái độ của người Mỹ đối với lao động chân tay
Many of the people who settled in the United States were poor. The country they came to was a wilderness. Land had to be cleared of trees in order to make farms; mines had to be developed; houses, shops, and public buildings had to be built. Everyone had to help build them. Manual labor was highly valued. Later it was the man who worked with his head to achieve success in business and industry who was looked up to. Now there is in America a curious combination of pride in having risen to a position where it is no longer necessary to depend on manual labor for a living and genuine delight in what one is able to accomplish with one’s own hands. Nhiều người trong số những người đầu tiên đến định cư ở Mỹ thì nghèo khổ. Đất nước họ đến là một vùng hoang dã. Người ta đã phải phát quang cây cối để lấy đất làm nông trại; khai thác các hầm mỏ; xây dựng nhà cửa, cửa hàng và công sở. Mọi người phải góp sức xây dựng chúng. Người ta đánh giá cao lao động chân tay. Sau nay chính người lao động trí óc đạt được thành công trong kinh doanh và công nghiệp mới được tôn trọng. Ngày nay, ở Mỹ có một điều lạ lùng là một mặt người ta cảm thấy tự hào vì đã vươn đến vị trí không còn phải phụ thuộc vào lao động chân tay để kiếm sống, mặt khác họ lại cảm thấy vui sướng thật sự trước những gì mà họ có thể hoàn thành bằng chính đôi tay của mình.
The attitude toward manual labor is seen in many aspects of American life. One is invited to dinner at the home of a middle-aged couple. It is not only comfortable but even luxuriously furnished, and there is very evidence of the fact that the family has been able to afford foreign travel, expensive hobbies, and college education for children; yet the hostess probably will cook and serve the dinner. In addition, she does much of the household work, and even though the husband may be a professional man, he talks about washing the car, digging in the flower beds, or painting the house. His wife may even help him with these things, just as he often helps her with the dishwashing and other household chores. The son or daughter who is away at college may get a summer job entailing manual labor to earn next year’s school expense. Thái độ đối với lao động chân tay có thể thấy được ở nhiều khía cạnh trong đời sống Mỹ. Có người được mời đến dùng bữa tối ở nhà của một cặp vợ chồng trung niên. Căn nhà không chỉ tiện nghi mà thậm chí còn được trang bị đồ đạc sang trọng, và có mọi dấu hiệu cho thấy rằng gia đình đó có đủ tiền để đi du lịch nước ngoài, theo đuổi những sở thích đắt tiền và cho con cái học đại học; tuy vậy có thể bà chủ nhà sẽ nấu nướng và dọn bữa ăn tối. Ngoài ra, bà ấy làm nhiều công việc nhà, và mặc dù người chồng có thể là một người có nghề nghiệp chuyên môn, ông ấy vẫn nói chuyện về việc rửa xe, xới các luồng hoa hay sơn nhà. Thậm chí vợ ông ấy có thể giúp ông ấy làm những việc này, giống như ông ấy thường giúp bà ấy rửa chén và làm những việc vặt trong nhà khác. Người con trai và con gái đi học đại học xa có thể kiếm công việc mùa hè đòi hỏi lao động chân tay để kiếm tiền trang trải chi phí cho năm học kế tiếp.
It has been an American ideal to rise from a humble begingning to a better position. Therefore the “servant class” has not remained a fixed group. In fact, it has almost ceased to exist because people who, in earlier days might have been servants, now get higher wages working in factories. The majority of families cannot afford to pay what people who do housework or gardening charge for their services. Women who do housework by the hour may make nearly as much as stenographers or even public school teachers, if they work the same number of hours. Vươn lên từ một khởi đầu nhún nhường đến một vị trí tốt hơn đã là một lý tưởng Mỹ. Vì vậy “tầng lớp đầy tớ” không còn là một nhóm cố định. Thật ra là điều đó đã gần như ngừng tồn tại bởi vì những người, ngày xưa có thể là kẻ hầu người hạ, nay làm việc trong các nhà máy có lương cao hơn. Đa số các gia đình đều không có khả năng trả cho những người làm việc nhà hay làm vườn chi phí tính cho dịch vụ của họ. Phụ nữ làm việc nhà theo giờ có thể kiếm được tiền bằng nhân viên tốc ký hay thậm chí giáo viên ở trường công, nếu họ làm việc với số giờ giống vậy.
The expense of household service and of skilled labor, such as painting and carpentry, and the tradition of working with one’s hands have contributed to keeping alive the spirit of “do-it-yourself”. Many articels in popular magazines are devoted to instruction in gardening, carpentry, upholstering, and interior decorating. Night school courses at the local high school teach adults how to sew their own clothes or how to grease their own cars. The everage American gets a good deal of pleasure out of telling others about his or her projects, exhibiting them for their neighbors, or taking them to the country fair, where they will surely win a prize. Việc thuê người khác làm việc nhà và công việc cần sự khéo tay có giá rất đắt, như sơn nhà và nghề mộc, và truyền thống làm việc từ chính đôi tay của mình đã góp phần làm sống lại tinh thần “bạn tự làm lấy”. Nhiều bài viết trong các tạp chí phổ biến dành để hướng dẫn làm vườn, làm mộc, bọc ghế, và trang trí nội thất. Các khóa học ban đêm ở trường trung học địa phương dạy người lớn cách may quần áo cho chính mình hay cách bôi mỡ cho xe hơi. Thường dân Mỹ thấy rất vui khi kể cho người khác nghe về dự án của mình, đưa chúng cho hàng xóm xem, hay đem chúng đến hội chợ hạt, ở đó chắc chắn chúng sẽ đoạt giải.
Foreigners sometimes draw the conclusion that Americans are wealthier than they are because they have such things as vacation houses or beautifully landscaped gardens. Yet they do not always realize that the Americans have these things only because they have made them themselves. Đôi khi người nước ngoài rút ra kết luận rằng người Mỹ giàu có hơn họ bởi vì người Mỹ có những thứ như nhà nghỉ mát hay các khu vườn phong cảnh rất đẹp. Tuy nhiên, không phải lúc nào họ cũng nhận thức được rằng người Mỹ có những thứ này là do họ tự tay làm ra chúng.